מה מטריד צעירים בישראל? באילו נושאים הפרויקט צריך להתמקד?

בסקר "דלפי" שנערך בקרב 206 צעירים בישראל ובשבע מדינות אירופיות המשתתפות בפרויקט, נמצא כי הנושאים החשובים ביותר המטרידים צעירים כיום בנוגע למצבם ולחברת העתיד הם:

  • הערכה עצמית ודימוי עצמי
  • סובלנות
  • שינויים נדרשים במערכת החינוך
  • הסיבות למצוקה בקרב צעירים
  • סיכויי תעסוקה בעתיד

בסקר מקביל שהערך בקרב מבוגרים (בעיקר אנשי חינוך) התוצאות לא היו זהות. הבדל בולט נמצא ביחס להבחנה בין מידע אמין למידע לא אמין באינטרנט. בעוד המבוגרים ייחסו חשיבות רבה לנושא זה, הצעירים חושבים שהנושא חשוב פחות.